Dostawa gratis! Do każdego zamówienia dostawa gratis.

KOSZTY DOSTAWY

  • Wszystkie ceny Produktów podawane w Sklepie:
    • podawane są w złotych polskich,
    • zawierają podatek od towarów i usług VAT,
    • zawierają koszt dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.